Siūloma GPM lengvata paskatintų greičiau įsilieti į darbo rinką

Siūloma taikyti 10 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifą asmenims, kurie pastaruosius 3 mokestinio laikotarpio metus negavo jokių su darbo santykiais susijusių pajamų Lietuvoje.
Tokį pasiūlymą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektui įregistravo Seimo narė Aušrinė Armonaitė. Jos nuomone, tai paskatintų tokius gyventojus įsilieti į darbo rinką. Pasak A. Armonaitės, siūlomas įstatymo pakeitimas teigiamai paveiks jau sugrįžusius ir grįžtančius emigrantus, jaunimą ir ilgalaikius bedarbius.
„Taikomas lengvatinis GPM trejus metus Lietuvoje su darbo santykiais susijusių pajamų neturėjusiems asmenims taptų reikšminga paskata sugrįžti į Lietuvą ir kuo greičiau integruotis į darbo rinką. Žmonės renkasi išvykti iš Lietuvos dažniausiai siekdami ieškoti geriau apmokamo darbo užsienio rinkose. Europos migracijos tinklo duomenimis, beveik pusė (45 proc.) sugrįžtančių lietuvių grįžta iš Jungtinės Karalystės. Kita didelė dalis (apie 26 proc.) – iš Norvegijos, Airijos, Vokietijos. Labai tikėtina, kad, taikant GPM lengvatą, grįžtamoji migracija padidėtų. Svarbu paminėti, kad beveik 72 proc. emigrantų yra 15 – 44 metų, t.y., darbingo amžiaus asmenys, todėl siūlomas įstatymo projektas jiems itin aktualus“, – sako A. Armonaitė.
Jos nuomone, GPM lengvata iki šiol darbo rinkoje nedalyvavusiems asmenims suteiktų galimybę gauti didesnį bruto darbo užmokestį.
„Kaip žinoma, studentai dažniausiai dirba mažai kvalifikuotą darbą, kuris nėra itin gerai apmokamas, todėl kiekviena mokestinė lengvata yra reikšminga. Pabaigę studijas specialistai pirmaisiais darbo metais dažniausiai negali tikėtis itin didelio ir konkurencingo darbo užmokesčio. Įstatymo projekte siūloma lengvata suteiktų didesnes finansines galimybes jaunam žmogui“, – sako A. Armonaitė. Jos teigimu, siūloma lengvata teigiamai paveiktų ir ilgalaikius bedarbius.
„Kaip ir kiekvienoje visuomenėje, taip ir Lietuvoje yra asmenų, kurie turi ilgalaikio bedarbio statusą, gyvena iš įvairių socialinių pašalpų bei pajamų, gautų iš nelegalaus darbo. Tokius asmenis yra be galo sunku motyvuoti sugrįžti į legalią darbo rinką. Įstatymo projektu siūloma mokestinė lengvata gali tapti didele paskata dirbti legaliai, tokiu būdu kaupti lėšas pensijai, turėti kitas socialines garantijas, kurių nesuteikiama dirbant nelegalų darbą“, – sako A. Armonaitė.