Iškelkime Seimą į internetą

Neseniai užregistravau Seimo statuto pakeitimus, atveriančius galimybę organizuoti Seimo plenarinius posėdžius nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis. Negali būti taip, kad Seimas stovi nuošalyje didžiausios krizės akivaizdoje – parlamento veikla privalo tęstis.

Prašome žmonių likti namuose, saviizoliuotis, todėl ir patys savo pavyzdžiu turime praktikuoti nuotolinį darbą. Be to, gali nutikti taip, jog nustačius virusą vienam ar keliems Seimo nariams turės karantinuotis absoliuti dauguma Seimo narių, sustos Seimo darbas, o parlamento veikla negali būti pertraukta jokiomis aplinkybėmis. Iki šiol nuotoliniu būdu posėdžiavo tik Seimo komitetai ir komisijos.

Šiuo metu turimi tiek Seimo, tiek valstybės elektroninių ryšių pajėgumai leidžia sklandžiai suorganizuoti ne tik 141 asmens posėdžius, identifikavimą ir sprendimų priėmimą, bet ir kur kas didesnių grupių susitikimus. Taigi elektroninių plenarinių posėdžių organizavimas yra politinės valios, o ne techninio įgyvendinimo klausimas.

Elektroninėje erdvėje vykstantys plenariniai posėdžiai nebūtų naujas fenomenas ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šios savaitės trečiadienį jau posėdžiavo ir sprendimus priėmė elektroniniu būdu. Tarybos narių tapatybę, registraciją ir balsavimą registravo elektroninių valdžios vartų pagalba. Ties elektroninių parlamento plenarinių posėdžių įgyvendinimu jau dirba Estijos ir Latvijos parlamentai.

Mano pataisa numato, jog elektroniniu būdu Seimo nariams dalyvaujant ir balsuojant posėdyje, turi būti užtikrintas Seimo nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas, taip pat daromas garso įrašas ir posėdis transliuojamas Seimo interneto svetainėje.